Kontakt

Wydział Kształcenia na Odległość sekretariat.kno@orpeg.pl
Osoba Email Numer telefonu
Agnieszka Koterla – wicedyrektor ORPEG agnieszka.koterla@orpeg.pl +48 660 532 439
Magdalena Marczewska
Realizacja procesu nauczania, rekrutacja, e-legitymacje
ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
magdalena.marczewska@orpeg.pl
+48 22 390 3707
Wojciech Balcerzak
Realizacja procesu nauczania, pomoc techniczna
ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl
wojciech.balcerzak@orpeg.pl
+48 22 390 3714
Elżbieta Zielińska
Podręczniki
ksztalcenienaodleglość@orpeg.pl
elzbieta.zielinska@orpeg.pl
+48 22 390 3733
Małgorzata Mańkowska – Gruszka malgorzata.mankowska-gruszka@orpeg.pl +48 22 3903719

+48 576 308 305
(kom/WhatsUp)