Biblioteka

BIBLIOTEKA ORPEG

Biblioteka szkolna Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) przeznaczona jest dla nauczycieli oraz uczniów – dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, którzy pobierają edukację w formie kształcenia na odległość. Cały księgozbiór biblioteki skatalogowany jest z wykorzystaniem programu bibliotecznego Patron. Dostęp do katalogu elektronicznego możliwy jest z każdego komputera, co pozwala na sprawdzenie w dowolnym czasie i miejscu dostępności każdej publikacji.

Biblioteka szkolna ORPEG współpracuje z Mazowiecką Biblioteką Cyfrową, w ramach której publikowane są wydawnictwa tworzone przez Szkoły Polskie znajdujące się w różnych zakątkach świata.

Biblioteka co roku bierze udział w akcji organizowanej przez Fundację Zaczytani – Wielka Zbiórka Książek dla małych i większych pacjentów, w ramach której przekazywane są książki do szpitalnych bibliotek.

Dyżury biblioteki w siedzibie ORPEG odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. W sprawach związanych z funkcjonowaniem biblioteki można kontaktować się z Wydziałem Kształcenia na Odległość: ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl.