Kontakt

NASZ ADRES

 

Adres ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa
Sekretariat +48 22 390 37 26, +48 22 390 37 01

+48 739 030 301

Fax +48 22 853 87 03
E-mail sekretariat@orpeg.pl
Nadzór pedagogiczny +48 22 390 37 22
Awans zawodowy nauczycieli polonijnych +48 22 390 37 37
Koordynowanie pracy szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP
za granicą
+48 22 853 11 71
Kierowanie nauczycieli do pracy za granicą +48 22 853 87 06
Zamawianie podręczników +48 22 390 37 34
Kształcenie na odległość (Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące im. KEN) +48 22 390 37 33
Administracja +48 22 390 37 08
Polonijne Centrum Nauczycielskie (szkolenia dla nauczycieli polonijnych) +48 22 390 37 16

ZADAJ PYTANIE