Rok 2021 rokiem Stanisława Lema – konkurs dla szkół w Królestwie Belgii

  • patronat honorowy ORPEG
  • Rok Stanisława Lema

W imieniu Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Brukseli zapraszamy do udziału w konkursie artystycznym „LEMistorie” zorganizowanym dla uczniów placówek polonijnych w Królestwie Belgii z okazji ogłoszenia roku 2021 rokiem Stanisława Lema.

Konkurs odbędzie się pod honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Partnerami Konkursu są:
• Polska Macierz Szkolna w Belgii,
• Instytut Polski w Brukseli,
• Czasopismo „Nowa Fantastyka”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uczęszczanie do szkoły polskiej przy placówce lub przedstawicielstwie dyplomatycznym, szkoły europejskiej lub placówki oświaty polonijnej na terenie Królestwa Belgii.

Szkoły zobowiązane są do przekazania deklaracji (wzór w załączeniu) do dnia 1 maja 2021 r. na adres: LEMistorie@gmail.com

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 6. do 18. roku życia. Uczestnicy będą podzieleni na następujące kategorie wiekowe:
• Grupa I – od 6 do 9 lat,
• Grupa II – od 10 do 12 lat,
• Grupa III – od 13 do 15 lat,
• Grupa IV – od 16 do 18 lat.

Każdej szkole, która złoży deklarację przystąpienia do konkursu, Organizatorzy przekażą konspekty zajęć lekcyjnych dotyczące twórczości Stanisława Lema, przygotowane dla poszczególnych grup wiekowych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Przystępując do konkursu szkoła zobowiązuje się do przeprowadzenia dla uczniów zajęć lekcyjnych na podstawie konspektów otrzymanych od Organizatorów oraz przeprowadzenia I etapu eliminacji do konkursu, w terminie do 17 maja 2021 r.

Dla laureatów konkursu ufundowane zostały atrakcyjne nagrody:
• za zajęcie I miejsca: czytnik e-book i nagrody książkowe,
• za zajęcie II i III miejsca: nagrody książkowe.

Dla wszystkich finalistów przewidziane zostały drobne upominki.
Zwycięskie prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych czasopisma „Nowa Fantastyka”.

Poniżej regulamin konkursu, przykładowa treść deklaracji oraz materiały promocyjne – logotyp i plakat konkursu.

 

Lemistorie Plakat