Konferencja ORPEG “Wyzwania edukacji polonijnej”

  • 2022
  • konferencja
  • sekcje polskie
  • szkoły polskie

Za nami konferencja pn. „Wyzwania edukacji polonijnej”. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Czterodniowe spotkanie, które odbyło się w dniach 19 – 22 maja w Warszawie, zgromadziło dyrektorów szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych oraz sekcji polskich w szkołach we Francji. Mocno cieszy nas fakt, że po dwóch latach pandemii i braku możliwości organizacji wydarzenia, spotkaliśmy się ponownie na żywo!

Konferencja była okazją do dyskusji na temat kierunków rozwoju i wsparcia polskiej oświaty za granicą oraz wymiany doświadczeń.

W jej trakcie gościliśmy Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka, Sekretarza Stanu w MEiN Pana Tomasza Rzymkowskiego, Panią Poseł Joannę Fabisiak, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MEiN Panią Monikę Poboży, Dyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEiN Pana Jacka Banasia, Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ Pana Sławomira Kowalskiego, Pana Profesora Jacka Gołębiowskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Panią Małgorzatę Małyskę z Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

– Cieszę się, że możemy odbyć rozmowy dotyczące organizacji pracy polskich szkół za granicą, roli ORPEG w tym procesie i rozwoju uczniów w szkołach polskich – mówił Minister Przemysław Czarnek. Podkreślał, że działania Ministerstwa Edukacji i Nauki są ukierunkowane na rozwój szkół polskich, uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego oraz wsparcie nauczycieli. Służą temu m.in. programy „Poznaj Polskę” i „Laboratoria Przyszłości”.

https://www.youtube.com/watch?v=5D6wNk5JNGw

Dyrektorzy placówek otrzymali dyplomy uznania Ministra Edukacji i Nauki.

Zdjęcie: Anna Awakowicz, dyrektor Szkoły Polskiej w Chicago, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zdjęcie: Justyna Kralisz, dyrektor ORPEG, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zdjęcie: Justyna Kralisz, dyrektor ORPEG

Zdjęcie: Monika Poboży, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MEiN 

Zdjęcie: Jacek Banaś, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEiN

Zdjęcie: Sławomir Kowalski, Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ 

Zdjęcie: Jacek Gołębiowski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Zdjęcie: Małgorzata Małyska, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

O planach rozwoju polskich szkół za granicą mówił także Sekretarz Stanu w MEiN Tomasz Rzymkowski. Podkreślał, że są one odpowiedzią m.in. na zwiększoną migrację i przemiany współczesnego świata. Wiceminister Tomasz Rzymkowski zapowiadał m.in. wprowadzenie zmian, które umożliwią tworzenie przedszkoli przy szkołach prowadzonych przez ORPEG oraz wymianę legitymacji papierowych na e-legitymacje.
Sekretarz Stanu w MEiN zapowiedział również zwiększenie nakładów finansowych na oświatę polską za granicą, a także powstanie kolejnych placówek oświatowych poza granicami Polski: – Widzimy taką potrzebę w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Brazylii, gdzie jest olbrzymia diaspora naszego narodu. Dodał, że planowane jest otwarcie nowej szkoły w Keflaviku na Islandii, a także rozwój już istniejących placówek we Francji, Włoszech czy Wielkiej Brytanii.

Wypowiedzi Ministra Tomasza Rzymkowskiego oraz Dyrektor ORPEG Justyny Kralisz:

https://polonia24.tvp.pl/60299920/debata-o-polonijnej-edukacji

https://polonia.tvp.pl/60333000/zwiekszy-sie-finansowanie-szkol-orpeg

 

Zdjęcie: Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w MEiN. Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zdjęcie: Justyna Kralisz, Dyrektor ORPEG, Katarzyna Łękarska-Moles, Dyrektor Szkoły Polskiej im. Lotników Polskich w Londynie, Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w MEiN. Wręczenie upominków dla dyrektorów szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych oraz sekcji polskich w szkołach francuskich

 

Zdjęcie: panel dyskusyjny. Od lewej: Justyna Kralisz Dyrektor ORPEG, Monika Poboży Dyrektor DWM w MEiN, Jacek Banaś Dyrektor DKO w MEiN, prof. Jacek Gołębiowski KUL, Małgorzata Małyska Towarzystwo Naukowe KUL

 

Podczas konferencji dyrektorzy szkół mieli okazję wziąć udział w szkoleniach i wykładach z zakresu m.in. awansu zawodowego, nowoczesnego zarządzania szkołą polską, budowania dobrych relacji czy kwestii prawnych. Ważną częścią tych dni była możliwość bezpośrednich rozmów z pracownikami poszczególnych wydziałów Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

W programie wydarzenia nie zabrakło miejsca także na wspólne zwiedzanie dawnej rezydencji królów Polski czyli Zamku Królewskiego w Warszawie, Pałacu Prezydenckiego czy uczty dla zmysłów w postaci spektaklu w Teatrze Kamienica.

Pierwsza Dama, Pani Agata Kornhauser-Duda przekazała uczestnikom konferencji dedykowany LIST. 

 

Zdjęcie: Pałac Prezydencki w Warszawie 

 

Zdjęcie: Teatr Kamienica w Warszawie. Źródło: Szkoła Polska w Helsinkach

 

Do zobaczenia za rok!

 


ORPEG prowadzi 69 szkół przy placówkach dyplomatycznych RP znajdujących w 36 krajach świata na 4 kontynentach. W obecnym roku szkolnym kształci się w nich ponad 17 tys. uczniów. W placówkach pracuje blisko 600 nauczycieli. Ponadto ORPEG sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami pracującymi w sekcjach polskich w 4 szkołach we Francji.