Procedura zapraszania nauczyciela z Polski

Wszystkie instytucje i organizacje (stowarzyszenia polonijne, szkoły przy stowarzyszeniach, szkoły sobotnio-niedzielne, szkoły funkcjonujące w lokalnych systemach oświaty, inne) zainteresowane zaproszeniem do pracy nauczyciela z Polski w roku szkolnym 2021/2022, prosimy o dopełnienie następujących formalności:

  • wypełnienie poniższych dokumentów
wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski
załącznik do wniosku
  • złożenie wypełnionych druków w odpowiednim urzędzie konsularnym RP

Po zaopiniowaniu otrzymanych wniosków, urzędy konsularne przesyłają je do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w terminie do 10.02.2021 r.

W przypadku Argentyny w terminie do 30.11.2020 r.

Będziemy wdzięczni za przesłanie przez konsulaty kopii wniosków do Ośrodka do dnia 10.02.2021 r.
na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43
02-530 Warszawa

Z dopiskiem: Kierowanie nauczycieli.

Szkoły funkcjonujące w lokalnych systemach oświaty zapraszają nauczyciela z Polski zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju oraz zgodnie z ww. procedurą zapraszania nauczycieli z Polski. Zaproszenia dla nauczycieli do pracy ww. szkołach powinny wpłynąć do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie do 10.02.2021 r. W przypadku Argentyny w terminie do 30.11.2020 r.

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że zarówno wniosek, jak i zaproszenie nie powinny wskazywać nazwiska konkretnego nauczyciela. Bardzo prosimy o przysyłanie bezimiennych wniosków/zaproszeń.