Procedura zapraszania nauczyciela z Polski

Wszystkie instytucje i organizacje (stowarzyszenia polonijne, szkoły przy stowarzyszeniach, szkoły sobotnio-niedzielne, szkoły funkcjonujące w lokalnych systemach oświaty, inne) zainteresowane zaproszeniem do pracy nauczyciela z Polski w roku szkolnym 2024/2025, prosimy o dopełnienie następujących formalności:

  • wypełnienie dokumentów
  • złożenie wypełnionych druków w odpowiednim urzędzie konsularnym RP
  • wnioski i załączniki do wniosków znajdują się w plikach poniżej (wersje w języku polskim oraz w tłumaczeniach):

Wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski_wersja w języku polskim

Wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski_wersja w języku polskim

Załącznik do zaproszenia_wersja w języku polskim

Załącznik do zaproszenia_wersja w języku polskim

 

Wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski_tłumaczenie w języku hiszpańskim

Wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski_tłumaczenie w języku hiszpańskim

Załącznik do zaproszenia_wersja w języku hiszpańskim

Załącznik do zaproszenia_wersja w języku hiszpańskim

 

Wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski_tłumaczenie w języku portugalskim

Wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski_tłumaczenie w języku portugalskim

Załącznik do zaproszenia_tłumaczenie w języku portugalskim

Załącznik do zaproszenia_tłumaczenie w języku portugalskim

 

Wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski_tłumaczenie w języku łotewskim

Wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski_tłumaczenie w języku łotewskim

Załącznik do zaproszenia_tłumaczenie w języku łotewskim

Załącznik do zaproszenia_tłumaczenie w języku łotewskim

 

Wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski_tłumaczenie w języku ukraińskim

Wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski_tłumaczenie w języku ukraińskim

Załącznik do zaproszenia_tłumaczenie w języku ukraińskim

Załącznik do zaproszenia_tłumaczenie w języku ukraińskim

 

Wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski_tłumaczenie w języku rosyjskim

Wniosek o przysłanie nauczyciela z Polski_tłumaczenie w języku rosyjskim

Załącznik do zaproszenia_tłumaczenie w języku rosyjskim

Załącznik do zaproszenia_tłumaczenie w języku rosyjskim

Po zaopiniowaniu otrzymanych wniosków, urzędy konsularne przesyłają je do Wydziału Wspierania Oświaty Polskiej za Granicą Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w terminie do 29.02.2024 r. z dopiskiem: Kierowanie nauczycieli.

Szkoły funkcjonujące w lokalnych systemach oświaty zapraszają nauczyciela z Polski zgodnie z procedurami obowiązującymi w danym kraju oraz zgodnie z ww. procedurą zapraszania nauczycieli z Polski.

Zaproszenia dla nauczycieli do pracy ww. szkołach powinny wpłynąć do 29.02.2024 r.

 

Forma przesyłania dokumentacji: wersja papierowa lub elektroniczna w postaci skanów.

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że zarówno wniosek, jak i zaproszenie nie powinny wskazywać nazwiska konkretnego nauczyciela. Bardzo prosimy o przysyłanie bezimiennych wniosków/zaproszeń.