Jubileusz Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii

  • 70 lat
  • jubileusz
  • macierz
  • wielka brytania

W piątek, 20 stycznia w Ambasadzie RP w Londynie odbyła się inauguracja jubileuszu 70-lecia istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej.

Podczas wydarzenia miały miejsce wręczenie odznaczeń i listów Macierzy i jej członkom, przemówienia przedstawicieli ambasady, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Macierzy, Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i gościa honorowego – Ambasador RP w Rzymie Anny Marii Anders, córki pierwszego Przewodniczącego Rady Macierzy, gen. Władysława Andersa – oraz występy artystyczne.

Polska Macierz Szkolna, której Prezesem jest Pani Elżbieta Barras, otrzymała Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości z rąk Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w KPRM Pana Jana Badowskiego, Medal „Pro Patria”, który wręczył Ambasador RP w Wielkiej Brytanii Pan Piotr Wilczek oraz Dyplom uznania Ministra Edukacji i Nauki Pana Profesora Przemysława Czarnka.

Zasłużeni, długoletni nauczyciele polskich szkół sobotnich zostali odznaczeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej przez Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MEiN Pana Piotra Semeniuka, zaś Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani Justyna Kralisz wręczyła Prezes Macierzy List gratulacyjny.

– Na przestrzeni tych siedmiu dekad Polska Macierz Szkolna stała się jedną z najważniejszych organizacji oświatowych na emigracji. Tworzyła szkoły, biblioteki, wydawała książki, czasopisma i broszury, organizowała działalność polskich sobotnich szkół. Obecnie organizacja zrzesza ok. 120 szkół sobotnich na terenie Wielkiej Brytanii, wspiera ich powstawanie i pomaga w ich zarządzaniu oraz podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli, przygotowuje młodzież do egzaminów, w tym z języka polskiego jako obcego. Kieruję zatem słowa najwyższego uznania i podziękowania za te oraz inne jeszcze liczne inicjatywy Macierzy do biorących udział w dzisiejszym spotkaniu członków zarządu oraz powierników organizacji. Proszę również o przyjęcie gorących gratulacji przez tych nauczycieli z polskich szkół sobotnich, którzy zostaną odznaczeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Mają Państwo ogromne zasługi w zachęcaniu do zdobywania wiedzy przez młodych ludzi, do rozwijania ich talentów i umiejętności, dzięki którym z pewnością łatwiej znajdą swoje miejsce w szybko zmieniającym się świecie – napisała w odczytanym podczas uroczystości liście do Macierzy Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda.

Na podstawie: gov.pl

 

FOTOGALERIA

 

Zdjęcie: Wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej przez Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MEiN Pana Piotra Semeniuka. Źródło: gov.pl

 

Zdjęcie (od prawej): Pani Anna Maria Anders Ambasador RP we Włoszech, Pani Justyna Kralisz Dyrektor ORPEG. Źródło: ORPEG

 

Zdjęcie: Wręczenie Dyplomu uznania Ministra Edukacji i Nauki oraz Listu gratulacyjnego Dyrektor ORPEG. Źródło: Ambasada RP w Londynie