“JednoŚladami Andersa” w Taszkencie (Uzbekistan)

  • armia gen. Andersa
  • nauczyciele kierowani
  • Uzbekistan

“JednoŚladami Andersa” to projekt podróżniczy polegający na przejechaniu w sztafecie rowerowej szlaku armii gen. Andersa – z okolic dolnego biegu rzeki Wołga w zachodniej Syberii aż do Edynburga w Wielkiej Brytanii oraz Gdańska.
Na trasie przejazdu nie mogło zabraknąć Uzbekistanu, wszak tutaj znajduje się kilkanaście cmentarzy, gdzie zostali pochowani Polacy, którym nie dane było wrócić na Ojczyzny łono.

19 stycznia 2023 roku członkowie ekipy “JednoŚladami Andersa” spotkali się z Polakami i Polonią przy pomniku wzniesionym w hołdzie żołnierzom armii gen. Andersa, osobom cywilnym, byłym jeńcom, więźniom sowieckich łagrów, zmarłym w 1942 r. w drodze do Ojczyzny. W tym symbolicznym miejscu nastąpiło złożenie biało-czerwonych kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem.

Dzielnych rowerzystów, którzy bohatersko poradzili sobie z wyjątkowo mroźną w tym roku zimą, przywitali: Radosław Gruk Ambasador RP w Taszkencie, pułkownik Tomasz Kuczko Attache Obrony przy Ambasadzie RP w Taszkencie, biskup Jerzy Maculewicz Administrator Apostolski Uzbekistanu, Oleg Skuridin Prezes Stowarzyszenia Świetlica Polska, Piotr Gwoździewski Prezes Stowarzyszenia Zarzewie oraz Agnieszka Mikulec nauczycielka skierowana do pracy dydaktycznej przez ORPEG wraz z młodzieżą ucząca się języka polskiego.

Spotkanie było okazją do podzielenia się wrażeniami o niezwykłym przedsięwzięciu rowerzystów, wymianie doświadczeń związanych z realizacją projektów o Armii gen. Andersa i Misiu Wojtku, opowiedzenia o życiu Polonii w Uzbekistanie. Niezaprzeczalnie należy podkreślić, że takie projekty jak “JednoŚladami Andersa” są znakomitą promocją polskości w świecie.

Fotografie: Agnieszka Mikulec