Historyczny dzień w życiu Szkoły Polskiej w Rabacie

  • kuwejt
  • rabat
  • rtm. pilecki
  • Szkoła Polska

W sobotę 17 września 2022 r. Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Rabacie zainaugurowała nowy rok szkolny 2022/2023 poprzez nadanie szkole imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego. Podczas uroczystości odczytano listy gratulacyjne otrzymane z tej okazji od Prezesa Rady Ministrów, premiera Mateusza Morawieckiego, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – Pani Justyny Kralisz, a także wzruszający i bardzo osobisty list córki Rotmistrza, Pani Zofii Pileckiej-Optułowicz.

Listy gratulacyjne 

Na inauguracji szkoła gościła Pana Jacka Pawłowicza, zastępcę dyrektora ds. kolekcji Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, który w interesujący sposób jeszcze bardziej przybliżył uczniom postać patrona szkoły.

 

Zdjęcie: Odczytanie listów gratulacyjnych z okazji nadania Szkole Polskiej w Rabacie imienia rtm. Witolda Pileckiego

 

Zdjęcie: Inauguracja roku szkolnego w Szkole Polskiej w Rabacie wraz z uroczystością nadania szkole imienia rtm. Witolda Pileckiego

 

Tego samego dnia społeczność szkolna na znak przyjaźni między Polską a Maroko wzięła udział we wspólnym zasadzeniu Dębu, przedsięwzięciu zainicjowanym przez Ambasadę RP i IRCAM Maroko. Polski dąb wzbogacił kolekcję ogrodową IRCAM jako pierwsze polskie drzewo. Uroczyste zasadzenie Dębu było złożeniem hołdu Witoldowi Pileckiemu, który jako bohater II wojny światowej z własnej woli zgłosił się do wypełnienia działań wywiadowczych w nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Zorganizował tam ruch oporu i od 1940 r. informował aliantów o warunkach przetrzymywania więźniów oraz o okrucieństwach popełnianych w niemieckich obozach koncentracyjnych.

 

Zdjęcie: Uroczyste zasadzenie Dębu, będące formą złożenia hołdu Witoldowi Pileckiemu