Gratulacje Pierwszej Damy dla laureatów Dyktanda Polonijnego

  • Dyktando Polonijne w Beneluksie
  • Pierwsza Dama
Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda pogratulowała laureatom 4. “Dyktanda Polonijnego w Beneluksie”, które odbyło się w dniach 25 i 28 listopada 2020 r. w 13 szkołach na terytorium Belgii i Holandii. Pierwsza Dama skierowała słowa podziękowania także do nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do udziału w dyktandzie oraz do rodziców.
ORPEG miał zaszczyt być patronem merytorycznym konkursu.
W eliminacjach udział wzięło ponad 1400 dzieci. Wśród laureatów konkursu znalazło się wielu uczniów Szkół Polskich za granicą nadzorowanych przez ORPEG.