Finał konkursu o wojnie polsko-bolszewickiej

  • konkurs
  • szkoły polskie
  • wojna polsko-bolszewicka

We wtorek 28 września br. w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca VI Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.
ORPEG reprezentowała Pani Dyrektor Agnieszka Koterla.

Przedmiotem Konkursu było przygotowanie pracy artystycznej na temat wojny polsko-bolszewickiej.

W Konkursie pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, wzięli udział uczniowie m.in. szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych RP na świecie.

 

FOTOGALERIA

 

🏆 W kategorii FILM I miejsce zajął NICOLAS PIETRANIK ze Szkoły Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago 

 

 

🏆 W kategorii PRACA PLASTYCZNA I miejsce zajęła TEODORA ILIEVA ze Szkoły Polskiej im. Władysława Warneńczyka przy Ambasadzie RP w Sofii

 

 

🏆 W kategorii PRACA PLASTYCZNA wyróżnienie otrzymała KAYA MLADENOVA ze Szkoły Polskiej im. Władysława Warneńczyka przy Ambasadzie RP w Sofii

 

Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!