ePuap

Logo ePuap2

ePuap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

Ogólnopolska platforma służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej.

Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia usług obywatelom (usługobiorcom). Wśród uczestników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gminne. Wśród usług oferowanych przez ePUAP są także:

  • profil zaufany (eGO) – umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego oraz
  • mechanizm pojedynczego logowania (SSO) – umożliwia stosowanie tego samego konta ePUAP do logowania się na stronach różnych usługodawców.

Więcej informacji na temat ePuap i profilu zaufanego dostępne jest na stronie epuap. 

Założenie profilu zaufanego w zakładce strefa klienta w opcji Zarejestruj sie.

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą:

  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
  • dostarczenie dokumentu w godzinach pracy ośrodka (8.00-16.00) do sekretariatu mieszczącego się przy ul. Wołoska 5 w Warszawie.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą korzysta z platformy ePUAP i posiada następujące skrytki:

  • /Orpeg/skrytka
  • /Orpeg/SkrytkaESP

UWAGA!

Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – (konto jest bezpłatne).