Egzamin maturalny uczniów w systemie kształcenia na odległość

  • Egzamin maturalny
  • Liceum Ogólnokształcące im. KEN

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, uczący się w systemie kształcenia na odległość, mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Z łącznej liczby 53 uczniów, aż 35 abiturientów przystępować będzie do egzaminu w kraju pobytu, 18 zaś na terenie Polski.

Wszystkim Maturzystom życzymy jak najlepszych wyników na egzaminach!