Druki do pobrania

 

 

Pliki do pobrania

Rekrutacja

Egzaminy

Egzamin klasyfikacyjny

Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane dla uczniów, którzy z różnych powodów nie mogą być klasyfikowani na podstawie bieżącej oceny, zwłaszcza z powodu braku regulaminowej frekwencji (mniejszej niż 50%).

Dodatkowe informacje o egzaminie klasyfikacyjnym:

  • Nie uzyskali wymaganej minimalnej frekwencji (mniejszej niż 50%).
  • Przez dłuższy czas byli nieobecni z przyczyn zdrowotnych lub innych usprawiedliwionych powodów.
  • Realizują obowiązek szkolny poza szkołą (np. nauczanie domowe).

Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej. Warunki przystąpienia do egzaminu oraz jego termin są ustalane przez dyrektora szkoły.

Egzamin poprawkowy