Dołącz do nas! Polonijne Centrum Nauczycielskie wspiera nauczycieli polonijnych od 30 lat

  • kursy i szkolenia
  • Polonijne Centrum Nauczycielskie

Na zlecenie ORPEG została przygotowana animacja dotycząca działalności Polonijnego Centrum Nauczycielskiego (PCN) – instytucji oświatowej powołanej przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991 r. Zadaniem PCN jest merytoryczne i metodyczne wspomaganie nauczycieli spoza granic RP, uczących języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim.