Deklaracja dostępności

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego orpeg.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-03.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-11-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i głuchych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-01.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Bartłomiej Barlakowski, adres poczty elektronicznej bartlomiej.barlakowski@orpeg.pl Można się także kontaktować dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 390 37 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Dane adresowe Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą:

tel. sekretariat: +48 22 622 37 92, +48 22 622 37 93, +48 739 030 301

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

e-mail: sekretariat@orpeg.pl

 

1. Dojazd do budynku transportem własnym:
Biurowiec Taurus jest zlokalizowany w kompleksie biurowym Empark Mokotów Business Park, między ulicami Domaniewską, Postępu, Marynarską i Wołoską, 10 minut jazdy samochodem od centrum miasta i Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. Na terenie kompleksu znajduje się dwukondygnacyjny parking dla najemców oraz naziemny parking dla gości. Wjazdu na teren jest możliwy od strony ul. Domaniewskiej, ul. Postępu oraz ul. Wołoskiej. Należy wcześniej zgłosić wjazd, dzwoniąc pod numer +48 22 622 37 92 i podając nr rejestracyjny samochodu.
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą posiada dwa naziemne miejsca parkingowe.

2. Dojazd do budynku transportem publicznym:

Komunikacja miejska zapewnia dobry dojazd do biurowca Taurus.
TRAMWAJ: przystanek Postępu 04 znajduje się w odległości ok. 380 m. Linie tramwajowe nr: 17, 31, 78;
METRO: linie metra: Wierzbno, Wilanowska i Służew znajdują się w odległości ok. 2 km;
AUTOBUS: przystanek linii autobusowej 138 znajduje się w odległości ok. 380 m.

W bezpośredniej okolicy znajduje się 41 przystanków autobusowych, m.in.: Park Postępu 01, Postępu 01, Rondo Unii Europejskiej 02, Domaniewska 01, Domaniewska 06, Rondo Unii Europejskiej 06, Domaniewska 02, Domaniewska 05, Postępu 02, Wynalazek 03, Konstruktorska 01, Park Postępu 02, Rondo Unii Europejskiej 05, Rondo Unii Europejskiej 01, Cybernetyki 04, Cybernetyki 02, Rondo Żabczyńskiego 02, Konstruktorska 02, Rondo Żabczyńskiego 03, Domaniewska Office Park 01, Wynalazek 04, Rondo Żabczyńskiego 04, Rondo Żabczyńskiego 01, Cybernetyki 01, Woronicza 01, Instytut Fizyki 02, Domaniewska Office Park 02, Woronicza 06, Obrzeżna 02, Zajezdnia Woronicza 01, Komputerowa 01, Zajezdnia Woronicza 03, Woronicza 05, Racjonalizacji 04, Zajezdnia Woronicza 02, Obrzeżna 01, Woronicza 02, Racjonalizacji 02, Instytut Fizyki 01, Instytut Fizyki 03, Komputerowa 02.

Możliwość dojazdu tramwajem zapewnia 14 przystanków: Postępu 03, Postępu 04, Rondo Unii Europejskiej 04, Domaniewska 03, Rondo Unii Europejskiej 03, Domaniewska 04, Konstruktorska 03, Wynalazek 01, Konstruktorska 04, Wynalazek 02, Woronicza 03, Woronicza 10, Woronicza 07, Woronicza 04.

3. Dostępność wejścia i pomieszczeń biurowych:
Budynek Taurus znajduje się przy ul. Wołoskiej 5, piętro nr 4. Wejście oszklonymi drzwiami wahadłowymi. Na wejściu znajduje się recepcja. Obok recepcji znajdują się szklane bramki, kontrolujące wejście do dalszej części budynku (rejestracja w recepcji). W dalszej części budynku znajdują się windy.
Przy drzwiach wejściowych na piętrze nr 4 znajduje się przycisk “Dzwonek’”. Po naciśnięciu pracownik z sekretariatu otworzy drzwi. By móc wyjść z biura, pracownik sekretariatu musi ponownie otworzyć przyciskiem drzwi. Można także dzwonić pod nr tel. 22 622 37 92 lub 22 622 37 93.
Budynek jest pod nadzorem ochrony. Części wspólne budynku są całodobowo monitorowane.

4. Dostępność toalety dla osób niepełnosprawnych:
Na piętrze nr 4 nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nie zapewnia stałego dostępu do usług tłumacza języka migowego.
Istnieje możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie z udziałem tłumacza.

7. Opis dostosowań, np. informacji głosowych, pętli indukcyjnych:
Na terenie biura Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na terenie biura Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na terenie biura Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nie ma pętli indukcyjnych.

8. Inne:
W Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą wyznaczono osoby, które w razie potrzeby udzielą pomocy w ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.