Data aktualizacji: 2024-04-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Kulturalno-Oświatowe Polskiej Mniejszości Narodowej miasta Sambora imienia Świętego Jana Pawła II
- w języku lokalnym *Культурно-освітній центр польської національної меншини м. Самбора ім. Святого Івана Павла ІІ
Miejscowość *Sambor
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Siczowych Strilciw, 10

 

 

Kod pocztowy*

81400

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny RP we Lwowie, Ukraina
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380685147640Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): decemberunderground1310@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Helena Babiak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Kuratorium Oświaty

Sambor
obw. Lwowski
81400
Ukraina

Kuratorium Oświaty Komitetu Wykonawczego Samborskiej Rady Miejskiej obwodu lwowskiego


Rok powstania szkoły.*
1989
Krótki opis szkoły *
Już prawie 35 lat w Samborze działa Centrum Kulturalno-Oświatowe Polskiej Mniejszości Narodowej im. Świętego Jana Pawła II.

Obecnie Centrum (kiedyś Polska sobotnia szkoła) działa przy Centrum Edukacji Pozaszkolnej w Samborze, a lekcje prowadzimy w Samborskim Liceum im. Andrzeja Czajkowskiego w każdą sobotę od 01 września do 31 maja.

Grono pedagogiczne: Helena Babiak, Maria Mykułycz, Maria Ziembowicz, Maria Jaworska, Tetiana Jurkiewicz.

Przedmioty nauczania: 
Język polski
Literatura polska
Historia Polski
Geografia Polski
Wiedza o narodzie polskim
Kultura Polski

Wiek uczniów od 5 do 17 lat.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*129

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek roku szkolnego - 1 września, koniec - 31 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Po ukończeniu centrum wydajemy świadectwo.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Kuratorium Oświaty zatrudnia nauczycieli, którzy mają odpowiednie wykształcenie zawodowe, władają językiem polskim, poleceni przez grono pedagogiczne Centrum Kulturalno-Oświatowe Polskiej Mniejszości Narodowej miasta Sambora imienia Świętego Jana Pawła II.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---