Data aktualizacji: 2024-04-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Loughborough
- w języku lokalnym *The Polish School in Loughborough CIC
Miejscowość *Loughborough
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*31 Thomas Cook Place

 

 

Kod pocztowy*

LE11 1LA

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 07928727115Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolal-boro@hotmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Anna Rucka - dyrektor


Rok powstania szkoły.*
2023
Krótki opis szkoły *

Szkoła powołana jest w celu rozwijania i nauczania języka polskiego oraz elementów geografii i historii Polski wśród dzieci i młodzieży wychowujących się poza granicami kraju.

 Głównym celem Szkoły jest pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu oraz wspieranie integracji pomiędzy Polakami i integracji pomiędzy polską i angielską społecznością.

Inicjowanie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży.

W osiągnięciu zamierzonych celów pomagać ma ścisła współpraca szkoły z rodzicami.

 

Szkoła realizuje swoje cele poprzez:

1. Nauczanie tylko w języku polskim przedmiotów przewidzianych w programie nauczania.

2. Organizowanie imprez kulturalnych i uroczystości o charakterze tradycyjnie polskim.

3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży i budowanie ich tożsamości narodowych


Siedzibą Szkoły na czas zajęć sobotnich jest Maplewell Post-16, Thorpe Hill, LE11 4SQ, Loughborough.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*20

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat,

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w szkole rozpoczęły się 23 września 2023 

Zakończenie  szkoły będzie 29 czerwca 2024

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---