Data aktualizacji: 2024-05-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Języka Polskiego w Solingen
- w języku lokalnym *Akademie der Polnischen Sprache und Kultur in Deutschland e.V.
Miejscowość *Solingen
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Bogenstraße 14

 

 

Kod pocztowy*

42697

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny RP w Kolonii
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 015225442306Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): akademia.solingen@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Izabela Bonk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Akademia Jezyka Polskiego i Kultury w Niemczech e.V.

Punkt szkolny w Solingen: Izabela Bonk


Rok powstania szkoły.*
2024
Krótki opis szkoły *

Akademia Języka polskiego w Solingen pragnie zapewnić dzieciom możliwość nauki języka polskiego, poznania historii i geografii Polski, a także obcowania z polską kulturą i tradycjami.

Punkt szkolny w Solingen wynajmuje salę w szkole podstawowej Bogenstr. 14 w Solingen


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*12

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się dwa tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego, kończą tydzień przed jego zakończeniem.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Uczniom szkolnym: świadectwa

dzieciom przedszkolnym: dyplomyCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Umowy wolontariackie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--