Data aktualizacji: 2024-03-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kafejka | Kafejka dla Dzieci i Rodziców
- w języku lokalnym *SprachCafé Polnisch | SprachCafé für Kinder und ihre Eltern
Miejscowość *Berlin
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Schulzestr. 1

 

 

Kod pocztowy*

13187

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Berlin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 49 (0)160 9968 0059Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kontakt@sprachcafe-polnisch.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agata Koch

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stoważyszenie użyteczności publicznej

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *

Polska Kafejka Językowa – SprachCafé Polnisch e.V. (SCP) powstała jako oddolna inicjatywa społeczna w 2012r., od 2016 jest zarejestrowanym stowarzyszeniem użyteczności publicznej, od końca 2017r ma własną siedzibę w północnej części metropolii, w 2023 została zainicjowana jej siostrzana placówna na południu miasta, w tym również Kafejka dla Dzieci i Rodziców.
SCP definiuje się jako otawarte miejsce spotkań, kultury i edukacji dla fanek i fanów języka polskiego, polskiej kultury i kuchni oraz jako budowniczy mostów między pokoleniami oraz językami i kulturami, gdyż z biegiem lat przyłączyły się do naszych działań również inne spłeczności migracyjne.
Język i kultura polska pozostają jednak nadal w centrum uwagi. Centralna część naszych aktywności jest skierowana do najmłodszego pokolenia.

Językowa oferta Kafejki to również polskojęzyczna biblioteka, antykwariat, galeria obrazów – inspirująca przestrzeń wystawowa, szeroka paleta wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych oraz integracyjnych również dla dorosłych, kawiarnia. To one tworzą naturalne środowisko społeczne i językowe dla młodego pokolenia wychowującego się w języku niemieckim jako języku otoczenia. Dzieje się to w przeważającym stopniu dzięki zaangażowaniu społecznemu aktywnych członkiń i członków Kafejki oraz gości. Nadal potrzebne jest wsparcie finansowe umożliwijące długofalowy rozwój i jego planowanie. W roku pandemicznym 2020 skorzystało z ofert Kafejki ponad 5.000 osób. Rok 2022 stał się rekordowym przynosząc ponad 13.300 gości. Zainteresowanie i zapotrzebowanie nadal rośnie. Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Dobry przykład dla wielojęzycznych społeczności
Społeczność polskojęzyczna znalazła się właśnie na pierwszym miejscu społeczności migracyjnych Berlina. Szybko się integruje, a nadal pozostaje jednak niepostrzegalna, mimo to, że jest płatnikiem podatków, wnosi wiele wartości przyczyniających się do dobrych wzajemnych relacji obywateli miasta, stanowiąc przykład dla wielu innych migranckich społeczności. SCP jest aktywnym członkiem sieci networkinowej w dzielnicy LinguaPankow czy ogólnoberlińskiej BEFaN.
Projekty wspierające dwu-/wielojęzyczność dzieci/rodzin stanowią już od lat o wartości tak wyjątkowych miejsc spotkań w międzynarodowej metropolii, tylko częściowo wspieranej przez dzielnicę czy też przez berliński Senat. Naszym aktualnym sztandarowym projektem jest projekt „SprachCafé im Ohr” – Usłysz wilojęzyczność obejmujący bezpłatne porady telefoniczne nt wielojęzycznego wychowania dzieci oraz wielojęzyczne kawiarnie jako przetrzeń spotkań, wymiany dośwadczeń i wiedzy przy wsparciu elementu kreatywności. Projekt ten wspiera działania 14 społeczości językowych Berlina.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*300

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia prowadzone są w rytmie feryjnym berlińskich szkół, zob. https://www.schulferien.org/Kalender_mit_Ferien/kalender_2024_ferien_Berlin.html. 

Cotygodniowe zajecia prowadzone są poza feriami: zimą (1 tydz.), wiosną (2 tyg.), latem (6 tyg.), jesienią (2 tyg.).

Dodatkowo oferujemy intensywne fazy nauki w czasie ferii (SprachCamp, 5 dni x 8 godz.).

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Certyfikaty wystawiane na koniec roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Stowarzyszenie zatrudnia nauczycieli na bazie honorariow.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---