Data aktualizacji: 2024-03-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Związek Polaków w Estonii "Polonia"
- w języku lokalnym *Eestimaa Poolakate Selts "Polonia"
Miejscowość *Tallin
Kraj *

Estonia

Ulica, nr domu*Kuninga 4

 

 

Kod pocztowy*

10146

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Ambasada RP w Tallinie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +372 53489730Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): halina.kislatz@mail.ee

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Kislacz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Związek organizuje kursy języka polskiego, uroczystości upamiętniające najważniejsze polskie święta oraz prowadzi inne działania wspierające polską mniejszość w Estonii.

Początki Związku sięgają 1988 r., kiedy to swoją działalność rozpoczęło Towarzystwo Kultury Polskiej „Polonia”. Następnie, w 1995 r., Towarzystwo zostało przekształcone w Związek Polaków w Estonii „Polonia”.
Rok powstania szkoły.*
1989
Krótki opis szkoły *

Kursy języka polskiego. 

Zespołu Pieśni i Tańca „Lajkonik”.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Związek Polaków w Tallinie zrzesza miejscową i lokalną społeczność. Organizacja liczy około 380 członków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2240
              - 2022/2340
              - 2023/24*40

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia prowadzone są w trakcie roku szkolnego w systemie kursów i spotkań sobotnio-niedzielnych.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Nie są wydawane.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---