Data aktualizacji: 2024-03-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Dom Polski imienia Generała Władysława Sikorskiego Polskie Towarzystwo Społeczno-Oświatowe
- w języku lokalnym *The Generał Władysław Sikorski Memorial House The Polish Social & Educational Society in Glasgow
Miejscowość *Glasgow
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*5 Parkgrove Terrace

 

 

Kod pocztowy*

G3 7SD

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Edynburgu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447586756418Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): secretary@sikorskipolishclub.org.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Christopher Sagan (Prezes Towarzystwa)

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Rafał Jasiński (Sekretarz i członek zarządu) Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Dom Polski imienia Generała Władysława Sikorskiego

Polskie Towarzystwo Społeczno-Oświatowe w Glasgow.


The Generał Władysław Sikorski Memorial House The Polish Social & Educational Society in GlasgowRok powstania szkoły.*
2020
Krótki opis szkoły *

Głównym celem szkoły jest uczenie poprzez zabawę. Wiemy jak ważne jest, aby nasze dzieci znały swoją kulturę i język. Jednocześnie chcemy, aby czas spędzony z nami, wspominały jako wspaniałą przygodę. Tworzymy małą społeczność , która bardzo wspiera dzieci w rozwoju, jak i stara się odpowiadać na potrzeby dzieci. Praca w małych grupach pomaga uczniom, którzy nie mieli okazji poznać języka polskiego i mają trudność z nadążeniem za materiałem.

Dzięki naszej lokalizacji mamy dostęp do wielu polskich książek (biblioteka domu Polskiego) , oraz możliwość korzystania z polskiej restauracji na parterze budynku.

Na terenie Domu Polskiego działa również charytatywna polska grupa dla dzieci 0-5 lat, gdzie od najmłodszych lat można spędzić czas z maluchem i zaznajamiać go z tradycją i językiem polskim.


Polskie Towarzystwo Społeczno-Oświatowe zainicjowało oraz stworzyło również program 'Ten Steps to L3 Polish' przy współpracy z SILT (Scottish Centre for Language Teaching, Strathclyde University/Szkockie Centrum Kształcenia Języków, Uniwersytet Strathclyde) oraz pomocy Polskiego Konsulaty w Edynburgu. Program jest zaprojektowany aby uczyć szkockich nauczycieli szkół podstawowych podstawowego języka polskiego w celu lepszej komunikacji ze swoimi polskimi uczniami. Obecnie istnieją dwa kursy w skali rocznej nauczane w trybie online.


Ponadto, w trakcie organizacji jest również kurs języka polskiego B1 (CEFR) dla szkockich uczniów. Kurs organizujemy przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz SILT i przy wsparciu Polskiego Konsulatu w Edynburgu. Kurs ten przewiduje wykładowcę z Uniwersytetu Warszawskiego uczącego języka polskiego angielskojęzycznych uczniów w szkockich szkołach. Pilotażowy kurs jest przewidziany na rok 2024-25 i odbędzie się w trybie online.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Członkowie naszego klubu to około 250, aczkolwiek ludzie przychodzący do naszego klubu, szkoły, restauracji i biblioteki są częścią większej polskiej społeczności liczącej około 20 tysięcy Polaków w Glasgow. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/2160
              - 2021/2260
              - 2022/2360
              - 2023/24*60

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesień - Czerwiec, dwa semestry, tak jak w Polsce. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwo ukończenia klasy. 

Świadectwo ukończenia szkoły. Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dom Polski imienia Generała Władysława Sikorskiego Polskie Towarzystwo Społeczno-Oświatowe zatrudnia nauczycieli. 

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--