Data aktualizacji: 2024-02-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polak Mały
- w języku lokalnym *Polak Mały
Miejscowość *Barnsley
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Mclintocks Builiding, Summer Lane 2nd floor

 

 

Kod pocztowy*

S70 2NZ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Genaeralny RP w Mancheserze
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 44 7411506402Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): prolanguageteam@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Meg Turner

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Pro-Languauge LTD

Szkołę prowadzi Dyrektor szkoły: Meg Turner


Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
Nasze wychowawcze i edukacyjne cele to: ☑️ Realizowanie programu określonego postawą programową dla szkół polonijnych za granicą ☑️Doskonalenie języka polskiego w zakresie sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie. ☑️Przygotowanie do egzaminu GCSE ☑️Podtrzymanie polskiej kultury i tradycji ☑️Troska o indywidualne potrzeby ucznia ☑️Rozwój społeczny poprzez kontakt z polonijnym otoczeniem ☑️Rozwój w sferze emocjonalno - społecznej ☑️Kształcenie wrażliwości politycznej w silnym poczuciu wartości Polaka jako obywatela świata.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła mieści się w małej miejscowości w South Yorkshire, gdzie zainteresowanie szkołą jest bardzo zróżnicowane. Możemy liczyć na sporadyczne partnerstwo małych rozwijających się przedsiębiorstw/firm, ale nie jest to normą. Jest to przemysłowy i pokopalniany rejon Anglii, gdzie osadza się głównie klasa robotnicza nastawiona na pracę w fabrykach. To przekłada się na nieco obniżony poziom ambicji rodziców względem chęci rozwijania dwujęzyczności, co jako szkoła pragniemy zmieniać i promować na większą skalę.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1990
              - 2019/2090
              - 2020/2195
              - 2021/22100
              - 2022/23100
              - 2023/24*95

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odbywają się w soboty, rozpoczynają się w pierwsza sobotę września, kończą w drugą sobotę lipca. Rok szkolny trwa 11 miesięcy.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
wydajemy tylko wewnętrzne dyplomy ukończenia danego roku szkolnego

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Umowa o prace

samozatrudnienie Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--