Data aktualizacji: 2024-02-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska im. Jana Pawła II w Montrealu
- w języku lokalnym *John Paul II Polixh School in Montreal
Miejscowość *Montreal
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*7244 Hamilton

 

 

Kod pocztowy*

H4E 4E1

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Montrealu (Quebec)
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +15149442922Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola.jp2@citinet.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

TERESA SOBOL

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

TERESA SOBOL Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła jest zrzeszona w Polskiej Radzie szkolnej.

Szkołą kieruje dyrektor szkoły we współpracy z Komitetem Rodzicielskim.


Rok powstania szkoły.*
1986
Krótki opis szkoły *

Głównym celem szkoły jest nauczanie języka polskiego niemniej istotna jest też rola integracyjna środowiska polonijnego. Uczniowie maja zajęcia w klasach a rodzice organizują sobie zajęcia sportowe.

Program nauczania obejmuje język polski, historię i geografię oraz polskie tradycje i obyczaje. 

Przy szkole działają równiez grupa taneczna Tatry i gromada zuchowa Morskie Wilczki.

Szkoła korzysta z wynajętych na soboty sal w szkole średniej College Beaubois (4901, rue College-Beaubois, PIERREFONDS)Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Polonia w Montrealu liczy około 50 tysięcy osób (jest to piąte pod względem wielkości skupisko Polaków w Kanadzie po Toronto, Vancouver, Winnipeg i Edmonton).  Są 4 polskie kościoły, 3 polskie szkoły, różne organizacje polonijne wchodzące w skład Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Quebec, polskie zespoły taneczne, polskie harcerstwo, sklepy i polskie prywatne biznesy.  Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20186
              - 2020/2199
              - 2021/2285
              - 2022/23123
              - 2023/24*126

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

zajęcia zaczynają się w połowie września i kończą w połowie maja

(w roku szkolnym 2023/2024: od 16 września 2023 do 25 maja 2024)

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia klasy wydane przez Polską Rade Szkolną natomiast absolwenci na zakończenie nauki w szkole otrzymują Dyplomy ukończenia szkoły również wydane przez Polską Rade Szkolną. 
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły na wniosek Szkolnej Komisji do Rekrutacji Nauczycieli i po zatwierdzeniu przez Polską Radę Szkolną

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli


Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---