Data aktualizacji: 2024-02-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa w Gardur
- w języku lokalnym *Gerðaskóli
Miejscowość *Suðurnesjabær
Kraj *

Islandia

Ulica, nr domu*Garðbraut 90

 

 

Kod pocztowy*

250

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Reykjaviku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +354 4253050Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): gerdaskoli@gerdaskoli.is

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jón Ragnar Ástþórsson

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Daría Jósefsdóttir Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Ambasada RP w Reykjaviku

Rok powstania szkoły.*
1872
Krótki opis szkoły *
Lekcje języka polskiego odbywają się w ramach islandzkiego systemu edukacji jako zajęcia fakultatywne. W zajęciach uczestniczą prawie wszystkie dzieci pochodzenia polskiego w wieku od 7 do 16 lat.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Język polski w szkole podstawowej w Sandgerdi prowadzony jest od sierpnia 2021 roku. Aktualnie na zajęcia języka polskiego jako język ojczysty uczeszcza 23 osób i są to dzieci klas II - X. Język polski jest prowadzony od klasy drugiej (dzieci mają wtedy 6 lat). 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*23

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają sie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego tj. 22 sierpnia 2023 i kończą się 5 czerwca 2024. 

W roku szkolnym 2024/2025 rozpoczynaja się 22.08.24 i kończą 03.06.24 roku. Zajęcia języka polskiego w szkole odbywają się w czwartki i piątki.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Ocena z języka polskiego jest wpisana do świadectwa na zakończenia roku szkolnego

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciela języka polskiego zatrudnia gmina na podstawie umowy o pracę.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---