Data aktualizacji: 2024-02-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Dniprowskie Liceum nr 91 Rady Miejskiej Dnipru
- w języku lokalnym *Дніпровський ліцей № 91 Дніпровської міської ради
Miejscowość *Dnipro
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul.Danyla Hałyckiego, 52

 

 

Kod pocztowy*

49102

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wspólnota Terytorialna Dniepr
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380966723076Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sz091@dhp.dniprorada.gov.ua

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Shylo Liudmyla

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Kucherenko Anastasiia Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Departament Polityki Humanitarnej Rady Miejskiej Dniepru 

Rok powstania szkoły.*
1951
Krótki opis szkoły *

Liceum pracuje nad tematem "Promowanie rozwoju samoefektywnej osobowości w warunkach Nowej Szkoły Ukraińskiej" Cel i przeznaczenie szkoły: rozwój potencjału intelektualnego i twórczego jednostki ukierunkowanej na osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach.

Wyposażono 35 sal lekcyjnych, w tym 2 sale informatyczne, salę fizyki, chemii, biologii, gabinet lekarski oraz 2 sale gimnastyczne. Sale lekcyjne wyposażone są w pełnowymiarowe meble, sprzęt komputerowy, telewizory. Na terenie obiektu znajduje się boisko sportowe. W celu stworzenia bezpiecznego środowiska edukacyjnego powstały dwa schroniska


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19918
              - 2019/20947
              - 2020/21975
              - 2021/22927
              - 2022/231063
              - 2023/24*929

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---