Data aktualizacji: 2024-04-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Macierz Szkolna w Niemczech - Hamburg I
- w języku lokalnym *Polnische Zentrale f. Schul- und Bildungswesen in BRD e.V.
Miejscowość *Hamburg
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Große Freiheit 41

 

 

Kod pocztowy*

22767

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Hamburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4940310040Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): misja@gmx.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. dr Jacek Bystron

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

dr Henryk Koszalka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła działa przy Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, podlega Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech t.z.


Rok powstania szkoły.*
2023
Krótki opis szkoły *


Szkoła działa przy Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, jako punkt filialny Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech e.V. Celem szkoły jest krzewienie tradycji, języka i kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży (zwłaszcza pochodzących z polskich i narodowo mieszanych rodzin). Nasza szkoła obejmuje nauczaniem dzieci klas 1-3, jak również dzieci przedszkolne i młodzież. Zajęcia odbywają się w piątki, w godz. 17.00 – 19.00 oraz w niedziele o godz. 15:30 w salkach PMK (Gr. Freiheit 41), w centrum Hamburga. Dzieci uczestniczą w 2 lekcjach i w niedziele we mszy św. dla dzieci.

Adres korespondencyjny: Gr. Freiheit 41, 22767 Hamburg.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*64

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają od sierpnia do lipca z sześciotygodniową przerwą wakacyjną.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje świadectwo z oceną końcową - roczną - w języku polskim i niemieckim.

W zależności od szkoły, ocena wpisywana jest na świadectwo niemieckie.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Zatrudnia Dyrektor punktu filialnego PMSz - Hamburg I; angaż na zasadzie wolontariatu.
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--