Data aktualizacji: 2024-02-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Macierz Szkolna w Niemczech - Hamburg II
- w języku lokalnym *Polnische Zentrale f. Schul- und Bildungswesen in BRD e.V.
Miejscowość *Hamburg
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Edith-Stein-Platz1

 

 

Kod pocztowy*

21035

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Hamburg
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4915773765540Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): misja@gmx.net

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. dr Jacek Bystron

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

dr Henryk Koszalka Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Szkoła jest szkołą społeczną, działającą przy Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, podlega Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech t.z.Rok powstania szkoły.*
2022
Krótki opis szkoły *

Szkoła działa przy Polskiej Misji Katolickiej w Hamburgu, jako punkt filialny Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech e.V. Celem szkoły jest krzewienie tradycji, języka i kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży (zwłaszcza pochodzących z polskich i narodowo mieszanych rodzin). Nasza szkoła obejmuje nauczaniem dzieci i młodzież klas od pierwszej do ósmej, jak również dzieci przedszkolne. Zajęcia dla wszystkich uczniów odbywają się w poniedziałki, w godz. 16.00 – 19.00, w salkach przy Edith-Stein-Kirche w dzielnicy Hamburg-Nettelnburg. Dzieci uczestniczą w 2 lekcjach. Działalność placówki jest urozmaicana przez akademie, konkursy oraz imprezy edukacyjne.

Adres korespondencyjny: Gr. Freiheit 41, 22767 Hamburg.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Szkoła zlokalizowana jest we wschodniej części Hamburga. Na zajęcia przybywają dzieci i młodzież ze wschodnich dzielnic miasta oraz z pobliskich miejscowości przylegających do Hamburga.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/2370
              - 2023/24*73

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia trwają od sierpnia do lipca z sześciotygodniową przerwą wakacyjną.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwo z oceną końcową - roczną - w języku polskim i niemieckim.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrektor punktu filialnego PMSz - Hamburg II; angaż na zasadzie wolontariatu.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
--