Data aktualizacji: 2024-02-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa Riedhofschule - HSU Polnisch (nauczanie języka kraju pochodzenia)
- w języku lokalnym *Riedhofschule
Miejscowość *Frankfurt am Main
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Riedhofweg 15-17

 

 

Kod pocztowy*

60596 Frankfurt am Main

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4969 21235264Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): poststelle.riedhofschule@stadt-frankfurt.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Frau Ruppel

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Teresa Weser Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stadt Frankfurt am Main

Rok powstania szkoły.*
1954
Krótki opis szkoły *
Szkoła podstawowa klasy 1-4.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W okolicy mieszka dużo polskich rodzin.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*400

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w Hesji.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Adnotacja na świadectwie szkolnym.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Umowa o pracę.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---