Data aktualizacji: 2024-02-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola im. Matki Bozej Krolowej Polski w Scarborough
- w języku lokalnym *Our Lady Queen of Poland Polish School
Miejscowość *Toronto, Ontario
Kraj *

Kanada

Ulica, nr domu*625 Middlefield Road

 

 

Kod pocztowy*

M1V 5B8

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Toronto
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +14167068797Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolascarborough@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Goledzinowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Kosciol pw. Matki Bozej Krolowej Polski (Our Lady Queen of Poland)

Nadzor i pozwolenie: Proboszcz parafii (obecnie ks Waldemar Matusiak)

Koordynator: Magdalena Goledzinowska


Rok powstania szkoły.*
2023
Krótki opis szkoły *

Szkola jest placowka polonijna, prowadzona przy parafii polskiej w dzielnicy Toronto-Scarborough. Celem szkoly jest

Zadaniem szkoły jest:

  • prowadzenie nauki mówienia, czytania, pisania,
  • zapoznanie ucznia z dziejami Narodu Polskiego
  • poznanie kraju Ojców,
  • nauczanie religii.

Celem jest osiągnięcie dobrego poziomu pracy pedagogicznej, budzenie dumy narodowej, i kształtowanie stosunku uczuciowego do narodu pochodzenia.

Zajecia odbywaja sie w salkach na terenie kosciola.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lokalna spolecznosc polskiego pochodzenia w obszarze miasta Toronto i okolic jest liczna (250,000+ wedlug spisu ludnosci w 2016 r.). Zmiany demograficzne i asymilacja Polonii w ostatnich 30+ latach, po zakonczeniu emigracji ekonomicznej z Polski, sprawila, ze liczne szkoly polonijne drastycznie zmniejszyly swoja dzialalnosc. Na wschodzie Toronto, w dzielnicy Scarborough, dzialala przez ok 30 lat polska szkola sobotnia im. Stanislawa Staszica fundowana przez Ministerstwo Oswiaty. Malejaca ilosc uczniow spowodowala zamkniecie szkoly w ostatnich latach. Nowe pokolenie Polonii przynalezace do parafii pw Matki Bozej Krolowej Polski od kilku lat rozwazalo losy szkoly sobotniej. Wparcie kaplanow oraz zapal rodzicow i nauczycieli pozwolilo na rozpoczecie dzialania szkoly na terenie parafii w soboty. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*50

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok pierwszy: 14 pazdziernika 2023 r - 8 czerwca 2024 r.

Lata nastepne (planowane): Od pierwszej soboty po pierwszym wolnym poniedzialku wrzesnia (lokalne Swieto Pracy) do drugiej soboty czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Certyfikat ukonczenia danego roku nauczania na danym poziomie (klasa).

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele pracuja ochotniczo.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---