Data aktualizacji: 2024-02-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa Schillerschule Grundschule im Martinsviertel in Darmstadt
- w języku lokalnym *Schillerschule Grundschule im Martinsviertel in Darmstadt
Miejscowość *Darmstadt
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Müllerstr.11-13 64289 Darmstadt

 

 

Kod pocztowy*

64289 Darmstadt

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Kolonii
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00496151 13486000Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): maria.moeller@darmstadt.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła prowadzona w lokalnym systemie oświaty - Kuratorium oświaty (Schulamt).

Rok powstania szkoły.*
1877
Krótki opis szkoły *

Szkoła Podstawowa Schillerschule obejmuje czteroklasowy system edukacyjny. Prowadzone są kursy przygotowawcze do klasy 1. oraz tzn. klasa zerowa.

Szkoła prowadzi również całodzienną opiekę tzw. Ganztagschule.

Szkoła otrzymała certyfikat w specjalistyczny kształceniu muzycznym "Primacanta Schule.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*150

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie roku szkolnego w 2023/2024 - 1.09.2023 

Zakończenie roku szkolnego  12.07.2024


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje semestralne i roczne zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach wraz z krótką adnotacją o ocenie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są przez władze Landu Hessen.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---