Data aktualizacji: 2024-02-05

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa im. Friedrich-von-Bodelschwingh
- w języku lokalnym *Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule
Miejscowość *Beckum
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Rektor-Wilger-Straße 2

 

 

Kod pocztowy*

59269

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0049 1605561016Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): post@bodelschwingh-schule-neubeckum.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Schulamt Warendorf

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Szkoła podstawowa
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2245
              - 2022/2347
              - 2023/24*50

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Równocześnie z rokiem szkolnym w niemieckiej szkole.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Klasy 1-2 Zaświadczenie o uczęszczaniu na zajęcia z języka kraju pochodzenia za cały rok.

Klasy 3-10 Zaświadczenie o uczęszczaniu na zajęcia z języka kraju pochodzenia na koniec pierwszego semestru i na koniec drugiego semestru.
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Schulamt Warendorf

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---