Data aktualizacji: 2024-02-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa w Dalviku
- w języku lokalnym *Dalvikurskóli
Miejscowość *Dalvik
Kraj *

Islandia

Ulica, nr domu*Mímisveg , Dalvik

 

 

Kod pocztowy*

620

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada Polska w Reykjaviku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +3544604980Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ritari@dalvikurbyggd.is

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Friðrik Arnarson

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Anna Maria Rudnicka Ostrowska Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zajęcia z języka polskiego są opłacane w połowie przez urząd miasta Dalvik i w połowie przez Ambasadę w Reykjaviku

Rok powstania szkoły.*
2024
Krótki opis szkoły *
Szkoła w Dalviku zapewnia lokal, wypozażenie, dostęp do drukarki, internetu, tablicy. Dyrektor szkoły islandzkiej zajmuje się również organizacją czasu zajęć i grup.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Dalviku mieszka dużo rodzin polskich oraz mieszanych.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*26

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

17.01 rozpoczęliśmy zajęcia z języka polskiego. Będą się one odbywały zgodnie z kalendarzem szkolnym szkoły islandzkiej w Dalviku czyli do konca maja a potem kontunuowane od sierpnia.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Nie ustalono jeszcze czy będzie adnotacja na świadectwie. Na pewno uczniowie otrzymają dyplomy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Urząd miasta i ambasada Polska w Reykjaviku opłaca zajęcia po połowie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---