Data aktualizacji: 2024-02-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Friedrich-Karl-Ströher Realschule plus Simmern
- w języku lokalnym *Friedrich-Karl-Ströher Realschule plus Simmern
Miejscowość *Simmern
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Kümbdcher Hohl 17

 

 

Kod pocztowy*

55469 Simmern

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00496761 93220Faks (z numerem kierunkowym kraju) 00496761 932218

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): buero@fksrsplus.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Sylwia Krämer Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
ADD Koblenz

Rok powstania szkoły.*
2005
Krótki opis szkoły *
Lekcje jezyka polskiego jako jezyka ojczystego odbywaja sie w srody w Simmern oraz czwartki i piatki w Bad Kreuznach-Gymnasium an der Stadtmauer.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*120

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---