Data aktualizacji: 2024-01-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Stowarzyszenie Polsko Brazylijskie Ojca Daniela Niemca
- w języku lokalnym *ASSOCIAÇÃO POLONO BRASILEIRA PADRE DANIEL NIEMIEC.
Miejscowość *Santana, Cruz Machado, PR
Kraj *

Brazylia

Ulica, nr domu*Avenida Elvino Barczak, 484, Fundos, Santana, Cruz Machado, Pr.

 

 

Kod pocztowy*

84620-000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Kurytybie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 Prezes stowarzyszenia Denise Joly Barczak +55 42 9975 0545Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): associacaoapbpdn@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Denise Joly Barczak

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Stelmach Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

ASSOCIAÇÃO POLONO BRASILEIRA PADRE DANIEL NIEMIEC


Rok powstania szkoły.*
2018
Krótki opis szkoły *

Pierwsi osadnicy, w większości rolnicy, w dużej mierze analfabeci, przybyli do Cruz Machado w 1911 roku. W miejscowości Santana oraz jej okolicach, polszczyzna jest nadal pierwszym jezykiem przyswajanym przez dzieci w niektórych rodzinach. Mimo, że polski jest powszechny, jest to XIX wieczny język. Do dziś bardzo dużo mieszkańców posługuje się językiem polskim, głównie starsi używają go praktycznie w każdej sytuacji, natomiast już piąte pokolenie emigrantów prawie się nie posługuje polszczyzną, wielu z nich zachowuje jeszcze tradycje, pielęgnuje tożsamość oraz miłość do ojczyzny przodków.

Od 2002 roku w szkole państwowej Estanislau Wrublewski w miejscowości Santana prowadzone były kursy polskiego jako języka dodatkowego. Jednak z powodu problemów zdrowotnych miejscowej nauczycielki od 2016 roku nie ma kursów w tejże szkole. Nie ma też nauczycieli wykwalifikowanych w miejscowości. Dzięki zaangażowaniu lokalnej nauczycielki (polskiego pochodzenia) kursy przyniosły wiele korzyści dla społeczności i uczniów (młodzieży), którzy w nich uczestniczyli, m.in. podróż do Polski w celu poznania kraju przodków, a później podjęcie studiów w Polsce, a także na Polonistyce na Uniwersytecie Federalnym Parany w Kuytybie.  Obecność nauczyciela z ORPEG pomaga podtrzymać poczucie tożsamości oraz zachowanie kultury polskiej. Przyczynia się do zwiększenia zainteresowania kulturą, przeszłością i teraźniejszością, a także do aktywizacji środowiska polonijego w Santanie i Cruz Machado.

W Santanie lekcje odbywają sie w salce parafialnej, która dzięki wsparciu konsulatu z Kurytyby i ORPEG została odświeżona i wyposażona w potrzebne pomoce dydaktyczne. W Cruz Machado zajęcia odbywają się w sali lekcyjnej w lokalnej szkole.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Cruz Machado to gmina na południu stanu Parana, ok. 300 km od Kurytyby. Założnona przez rząd federalny w celu kolonizacji i zaludnienia dużych obszarów ziemi, dotychczas niewykorzystanych. Polscy osadnicy przybyli do Cruz Machado w 1911 roku. Szacuje się, że kolonię tę zasiliło 850 polskich rodzin, ok. 5500 osób. Dziś w Cruz Machado mieszka już piąte pokolenie polskich osadników. Obecnie jest w Cruz Machado ok. 20 tyś. mieszkańców według szacunków IBGE (Brazylijski Instytut Geograficzno Statystyczny). Według tych danych 75 procent mieszkańców tej gminy ma polskie pochodzenie. W miejscowości Santana położonej 17 kilometrów od Cruz Machado znajduje się Muzeum Etnograficzne Polskiej Imigracji oraz skansen składający się z kilku zrekonstruowanych domów polskich osadników, kapliczki, amfiteatru i eksponaty imigrantów przybyłych z Polski. W tej miejscowości mieszkańcy zachowują tradycje swoich przodków, pielęgnują tożsamosć. Podstawowa działalność gospodarcza gminy opiera się na rolnictwie, hodowli zwierząt, produkcji i industrializacji yerba mate i drewna.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*150

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od 1 września  do 31 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Dyplom ukończenia kursu języka polskiego.Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciel skierowany do pracy w Brazylii przez Orpeg.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---