Data aktualizacji: 2024-01-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Językowe Sztokholm
- w języku lokalnym *Språkcentrum Stockholm
Miejscowość *Sztokholm
Kraj *

Szwecja

Ulica, nr domu*Hantverkargatan 2F

 

 

Kod pocztowy*

11221

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Sztokholm
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +46737160176Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): regina.sawicka@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Regina Sawicka Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Centrum Językowe (Språkcentrum) skupiające nauczycieli języków ojczystych, w tym języka polskiego, jest częścią Departamentu Edukacji miasta Sztokholmu (Stockholms stad Utbildningsförvaltningen), należącego do Działu wsparcia dla procesu uczenia się i zdrowia uczniów (Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa).

Nauczanie języków ojczystych w Sztokholmie odbywa się od 1969 r.Rok powstania szkoły.*
1969
Krótki opis szkoły *
Jako nauczyciele języka polskiego jesteśmy częścią Centrum Językowego, skupiającego ponad 400 nauczycieli języków ojczystych. Uczymy polskiego w szkołach komunalnych na terenie całego Sztokholmu.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*260

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny rozpoczyna się ok. 20 sierpnia, kończy się ok. 10 czerwca.

Rok szkolny 2023/2024 - 21.08.2023-12.06.2024

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Oceny w zgodne ze szwedzkim systemem edukacyjnym.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Departament Edukacji miasta Sztokholmu.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---