Data aktualizacji: 2024-01-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren
- w języku lokalnym *Astrid Lindgren Schule
Miejscowość *Erkelenz
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Zehnthofweg 17

 

 

Kod pocztowy*

41812

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +491776244201Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): teresaosmann@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Teresa Osmann

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Teresa Osmann Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Schulamt, Kreis Heinsberg

Rok powstania szkoły.*
1965
Krótki opis szkoły *

Szkoła Podstawowa, uczniowie od klasy 1 do 4

Kursy języka polskiego jako ojczystego odbywają się popołudniami, uczestniczą w nich uczniowie od klasy 1 do 10


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W okolicy mieszka dużo polskich rodzin, wielu z nich zależy na polskiej edukacji swoich dzieci

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*235

Wiek uczniów *

7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

zajęcia zaczęły się 8 sierpnia 2023, kończą się 6 lipca 2024 roku

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwa z oceną

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Schulamt, trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne i znać język niemiecki

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---