Data aktualizacji: 2024-01-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Klub języka polskiego przy Parafii Ducha Świętego w Maniewiczach
- w języku lokalnym *Клуб польської мови при Парафії Святого Духа у смт Маневичі
Miejscowość *MANIEWICZE
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Kościelna 12-b

 

 

Kod pocztowy*

44601

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny RP w Łucku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380679357536Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): parafiamaniewicze@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Marcin Ciesielski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

ks. Marcin Ciesielski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Parafia Ducha Świętego w Maniewiczach

Rok powstania szkoły.*
2022
Krótki opis szkoły *


Bezpłatna szkoła przy parafii udzielająca lekcji z języka polskiego z elementami historii, geografii i kultury polskiej 

dla wszystkich chętnych (nie ma żadnych wymogów- aby stać się uczniem)


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/2210
              - 2022/2330
              - 2023/24*20

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01.10.XXXX - 30.06.XXXX

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaświadczenie/świadectwo

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---