Data aktualizacji: 2024-01-23

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Doncaster
- w języku lokalnym *Polish School of Nicolaus Copernicus in Doncaster
Miejscowość *Doncaster
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*294-296 Askern Road

 

 

Kod pocztowy*

DN5 0QN

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Manchester
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7938904452Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolakopernik.doncaster@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Skórska-Michalska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Magdalena Skórska-Michalska 

Rok powstania szkoły.*
2023
Krótki opis szkoły *

Specyfika nauczania dzieci dwujęzycznych oraz wielokulturowość to wielkie bogactwo, z którego należy korzystać codziennie. 

Bycie nauczycielem polonijnym to dla nas nie tylko praca zarobkowa, ale przede wszystkim wielka życiowa filozofia oraz pasja, mająca czynić młodych ludzi lepszymi oraz świadomymi  rdzennych korzeni.  Znajomość swoich językowych wad i zalet sprawia, że świat, który nas otacza staje się  przyjaźniejszy i „łatwiejszy” w odbiorze podczas cudownej podróży dziedziczenia języka. Miłość do Ojczyzny, życzliwość dla drugiego człowieka oraz odwaga, szczerość i duma z bycia Polakiem to  priorytetowe wartości, które każdy Polak powinien mieć w sercu.

Głównym celem Szkoły jest nauczanie języka polskiego jako dziedziczonego oraz promocja kultury i tradycji polskiej. Zaszczepienie w sercach młodych Polek i Polaków miłości do geografii Polski oraz jej burzliwej, ale jakże inspirującej historii to dla nas jedna z głównych założeń podczas tworzenia Szkoły. 
Inicjatywa otworzenia polskiej placówki w Doncaster powstała z myślą o dzieciach pochodzenia polskiego, jak również dla tych, które miały już wcześniej kontakt z Polską i chciałyby kontynuować edukację. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Doncaster to miasto w północnej Anglii, w hrabstwie metropolitalnym South Yorkshire, nad rzeką Don. Przez mieszkańców jest nazywane "Donny". Miasto jest ważnym węzłem kolejowym ze stacją Doncaster. Znajdują się tu zakłady produkcyjno-naprawcze dla kolei brytyjskich. Jest tu także tor do wyścigów konnych, tzw. Racecourse. Oprócz tego w mieście wybudowano największy kompleks wypoczynkowo-sportowy - The Dome. Doncaster jest miastem przemysłowym, otoczonym dużą liczbą fabryk i dużych zakładów pracy zapewniających wiele miejsc pracy, co ściąga tu dużą liczba emigrantów z innych krajów. Efektem tego jest bardzo duża liczba Polonii zamieszkałej w mieście i okolicach, która zasługuje na solidną Polską Szkołę dla dzieci i młodzieży. Doncaster współpracuje z wieloma miastami partnerskimi z różnych krajów, m.in. z Polski - Gliwice i Olsztyn. Polonia w Doncaster jest bardzo zróżnicowana, można tu spotkać Polaków z całego obszaru Polski - spod samiuśkich Tatry aż po stolicę bursztynu.

W mieście prężnie działają małe ośrodki skupiające polskie dzieci oraz młodzież:

  • ZHP Doncaster (Gromada Zuchowa "Lajkoniki", Harcerze)
  • Polskie Poddasze Kultury (warsztaty teatralne dla dzieci) 
  • Chór  "Promyczki" przy Polskiej Misji Katolickiej w Doncaster
  • Pro Champions Football Academy (treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży) 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*100

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwo ukończenia szkoły (klasy 1-9)

Dyplom ukończenia przedszkola (grupa przedszkolna) Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Zarząd Szkoły (Dyrektor, Wicedyrektor, Sekretarz Szkoły) zatrudnia kadrę nauczycielską zgodnie z obowiązującym Statutem Szkoły. 

Szkoła zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli a także wolontariuszy.Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---