Data aktualizacji: 2024-01-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Językowe Bordeaux Montaigne (CLEFF - DLM)
- w języku lokalnym *Centre de Langues Bordeaux Montaigne (CLEFF - DLM)
Miejscowość *Bordeaux - Pessac
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*Domaine Universitaire, 19 Esplanade des Antilles

 

 

Kod pocztowy*

F33607 Pessac Cedex

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lyon
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +3362929075354Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): clbm@u-bordeaux-montaigne.fr

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marc AUDI (Directeur – Département des Langues du Monde, DLM) Centrum Językowe Bordeaux Montaigne

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata ARCZYNSKA Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

 Cité des langues étrangères, du français et des francophonies (CLEFF) DLM - Departement Langues du Monde (ex. CLBM -Centrum Językowe Bordeaux Montaigne) przy: Uniwersytecie Bordeaux Montaigne
Rok powstania szkoły.*
2023
Krótki opis szkoły *

Cité des Langues Étrangères, du Français et des Francophonies (CLEFF : DLM) przy Uniwersytecie Bordeaux Montaigne,  zostało otwarte dla publiczności jesienią 2023 roku. Placówka jest otwarta dla studentów i osób prywatnych ze wszystkich grup i narodowości, odpowiada na zapotrzebowanie dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego i przedsiębiorstw na szkolenia językowe i międzykulturowe, a także usługi tłumaczeniowe.

W roku akademickim 2023/2024 Centrum oferuje kursy języka polskiego na 3 poziomach zaawansowania: A1, A2 i B1, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego - CEFR.

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/universite/decouvrir-bordeaux-montaigne/Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*21

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień - maj

11 września - 22 grudnia 2023 r. i od 15 stycznia do 4 maja 2024 r.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur)

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Dyrekcja i Dzial zasobow ludzkich

Département des langues du monde (DLM)


Directeur Marc AUDI 

Responsable Langues slaves (polonais, serbe, serbo-croate, tchèque) :
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---