Data aktualizacji: 2024-01-08

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Mlodej Polonii
- w języku lokalnym *Young Polonia Academy
Miejscowość *Clifton
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*61 Wesley str.

 

 

Kod pocztowy*

07013

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

New York
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 22 5268312)-201-575-9630



Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@youngpoloniaacademy.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Lewkowicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Lewkowicz



 Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Dyrektor i Zarzad Szkoly

Rok powstania szkoły.*
2021
Krótki opis szkoły *
Uczymy jezyka polskiego, historii i geografii Polski, krzewimy kulture i tradycje. Wynajmujemy budynki przyparafialne.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Potomkowie emigrantow z poludnia Polski, zaagazowani w dzialalnosc lokalnych organizacji polonijnych.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21125
              - 2021/22120
              - 2022/23114
              - 2023/24*103

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od maja do wrzesnia

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
swiadectwa i dyplomy

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoly na podstawie kwalifikacji, doswiadczenia i cech osobowosciowych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---