Data aktualizacji: 2024-01-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Dom Kultury Helena Karolina
- w języku lokalnym *Casa da Cultura Helena Carolina
Miejscowość *Guarani das Missões RS
Kraj *

Brazylia

Ulica, nr domu*Rua Boa Vista, 747

 

 

Kod pocztowy*

97950000

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Kurytybie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 (55)5599638 -1625Faks (z numerem kierunkowym kraju) -

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): biblioteca@guaranidasmissoes.rs.gov.br

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

-

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Moises Darceli Marczewski Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Marzena Kowalczyk-Jassal Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo de Guarani das Missões (RS)

Rok powstania szkoły.*
2000
Krótki opis szkoły *

Początek historii Domu Kultury Helena Carolina wiąże się z rodziną polskich emigrantów – Józefem i Anną Balon, którzy w 1890 roku przybyli z Polski do Guarani das Missões w stanie  Rio Grande do Sul. Państwo Balon wydzierżawili  dwie działki (8 i 9) w kwadracie 76 i rozpoczęli budowę domu, która została zakończona w 1914 roku. Wybudowany dom łączył dwie funkcje - był budynkiem mieszkalnym oraz zakładem szewskim. Pan Józef Balon był zawodowym szewcem, natomiast jego żona Anna zajmowała się domem.

W 1916 roku na mocy ustawy wiceprezydenta stanu Rio Grande do Sul,  generała Salvadora Aguiar Pinheiro Machado, Państwo Balon otrzymali akt własności dzierżawionych działek w kolonii Guarani das Missões. Po śmierci Państwa Balon.

5 grudnia 1938 roku dom odziedziczała ich córka Amelia Balon, która wraz z mężem Józef Durack (Polak urodziny w Polsce)  kontynuowała działalność usługową. Pani Amelia była zmuszona sprzedać rodzinny dom, ponieważ była chora na raka i nie miała pieniędzy na leczenie. Nieruchomość została sprzedana w roku 1940  Panu Kluczyńskiemu – imigrantowi polskiego pochodzenia. Pan Kluczyński był także szewcem i prowadził zakład szewski,  jego żona Karolina Straub - Kluczynski prowadziła sklep wielobranżowy. Po tragicznej śmierci męża ( Pan Kluczynski, był znany z porywczego charakteru

i zginał tragiczną śmiercią - został zabity podczas kłótni)  Karolina wraz córką - Heleną prowadziła działalność handlową. Mąż Heleny, Bolesław Polanczyk, był szewcem. Tradycja zakładu szewskiego w budynku nadal była kontynuowana.

Po śmierci męża Karolina  prowadziły działalność handlową . Po śmierci Heleny  spadkobiercami domu zostały jej dzieci: Eugenia, Antonia, Irene, Julio, Joan, Cecylia i Mario. Odziedziczony dom rodzeństwo przekazało w 1999 roku gminie Guarani das Missões. W 2000 roku zainaugurowano działalność publicznego Domu Kultury Helena Karolina ( nazwa na cześć ostatnich właścicielek).

Obecnie w Domu Kultury Helena Carolina znajduję się muzeum, biblioteka oraz sale do nauki języka polskiego i angielskiego. Prowadzona jest żywa działalność edukacyjno-kulturalna. Dom Kultury stanowi wielokulturową przestrzeń  publiczną w której mocno podtrzymywana jest tradycja i historia polskich imigrantów. Stała ekspozycja w muzeum pochodzi w dużej części jako dar mieszkańców polskiego pochodzenia i przyczyni się do zachowania polskiego dziedzictwa narodowego w Brazylii.

 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Guarani das Missões jest gminą w której około 80% ludności jest pochodzenia polskiego. Kolonizacja miasta rozpoczęła się w 1891 roku. Pierwszymi osadnikami byli Szwedzi. Następnie przybyli Polacy i rdzenni mieszkańcy, a także Włosi, Niemcy, Rosjanie, Portugalczycy, Czechosłowacy, Austriacy, Hiszpanie, Ukraińcy i inni. Dziś istnieje tu wielka mieszanka etniczna.

Nazwa "Guarani das Missões" została przyjęta w 1950 roku. Ma ona rdzenne pochodzenie i odnosi się do Indian Guarani, którzy tu mieszkali.

Gmina została utworzona na mocy ustawy państwowej z dnia 31 stycznia 1959r. i została ustanowiona 27 maja tego samego roku, wraz z inauguracją pierwszego burmistrza i Izby Radców, w dniu, w którym obchodzony jest Dzień Gminy.

Polacy którzy zamieszkali w  Guarani das Missões nie zapomnieli o swoich polskich korzeniach. Pielęgnowali polską kulturę, tradycję  oraz posługiwali się językiem polskim. Aktywnie działają w mieście stowarzyszenia polonijne Guaraniense Cultural Society oraz Braspol. Stowarzyszenia prowadzą zespoły prowadzą zespoły folklorystyczne - Águia Branca oraz Polski Ogień. W Guarani das Missões działają  lokalne  radia Guaramano oraz Comunitária Aliança FM w którym od 25 lat emitowana jest polska audycja „Nasza Polska”. W  1991 r. w Guarani das Missões obchodziło 100 rocznicę kolonizacji miasta, podczas której mocno akcentowano tradycje polskie. Miasto jest znane z organizacji Międzynarodowego Festiwalu Kultury Polskiej  Polfest.

 

.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/2355
              - 2023/24*50

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

od 1.09. do 31.05.następnego roku

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia kursu języka polskiego


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciel skierowany do pracy w Brazylii przez Orpeg.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---