Data aktualizacji: 2024-01-03

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kamieniec Podolskie Liceum nr 14
- w języku lokalnym *Кам'янець-Подільський ліцей №14
Miejscowość *Kamieniec Podolski
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Heroiw Nebesnoi Sotni, 17

 

 

Kod pocztowy*

32300

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380988930205Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): levitskaja77@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Mikołaj Kyryk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Tetiana Lewicka Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Założycielem Liceum Ogólnokształcącego nr 14 w Kamieńcu Podolskim jest Rada Miejska Kamieńca Podolskiego.

Upoważnionym organem zarządzającym jest Wydział Edukacji i Nauki Rady Miejskiej Kamieńca Podolskiego.Rok powstania szkoły.*
1912
Krótki opis szkoły *

Liceum jest ogólnokształcącą szkołą średnią I-III stopnia, która zapewnia kształcenie specjalistyczne. Jednostkami strukturalnymi Liceum są:

·      Szkoła podstawowa - I poziom (klasy 1-4) - 4-letni okres nauki zapewniający wykształcenie podstawowe;

·      Gimnazjum - II poziom (klasy 5-9) - 5 lat nauki, zapewniające podstawowe wykształcenie średnie i przygotowanie zawodowe;

liceum (klasy 10-11 (12)) - 2 (3) letni okres nauki, który zapewnia specjalistyczne wykształcenie średnie i zapewnia kształcenie ·      akademickie i specjalistyczne oparte na połączeniu treści kształcenia określonych przez standard specjalistycznego wykształcenia średniego i pogłębionej nauki niektórych przedmiotów, z uwzględnieniem zdolności i potrzeb edukacyjnych uczniów.

Głównym celem liceum jest zapewnienie obywatelom możliwości korzystania z prawa do uzyskania wykształcenia średniego ogólnokształcącego.Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*1315

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

01/09-31/05

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwo o wykrztałceniu średnim

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zatrudnia Wydział Edukacji i Nauki Rady Miejskiej Kamieńca Podolskiego.
umowa o pracy

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---