Data aktualizacji: 2023-11-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Ośrodek Edukacyjny KOS
- w języku lokalnym *Centro Edukativo KOS
Miejscowość *Lima
Kraj *

Peru

Ulica, nr domu*Jr. Manuel Villaran 216 San Agustin II etapa Comas, Lima, Peru

 

 

Kod pocztowy*

07 Lima

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Ambasada RP w Limie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 + 51 916682854Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): osrodekedukacyjnykos@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Jasińska de Oyarce

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Joanna Jasińska de Oyarce Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Centrum Kultury i Inicjatyw Polskich w Peru

Rok powstania szkoły.*
2023
Krótki opis szkoły *
Ośrodek prowadzi kursy i warsztaty z języka polskiego i kultury polskiej. Zajęcia są prowadzone online i stacjonarnie. Obecnie Osrodek współpracuje z Ambasadą RP w Limie gdzie odbywają się zajęcia stacjonarne.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/2340
              - 2023/24*40

Wiek uczniów *

16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

rozpoczecie - marzec

zakonczenie - grudzień

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---