Data aktualizacji: 2023-11-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Nauczanie Języka kraju pochodzenia w niemieckim systemie oświaty
- w języku lokalnym *HSU Polsnich
Miejscowość *Freigericht
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Konrad Adenauer Ring 25

 

 

Kod pocztowy*

63579

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +4915782754321Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ilon.szkola@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ilona Stawczyk Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Schullamt für den Main-Kinzig-Kreis

Hessen-Homburg-Platz 8,

63452 Hanau
Rok powstania szkoły.*
2022
Krótki opis szkoły *
Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas 5-10. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach 13:45-15:15. Adnotacja dotycząca udziału w lekcjach w języku polskim umieszczana jest na  świadectwie niemieckim.  Program oprócz zagadnień związanych z polską gramatyką i ortografią zawiera elementy kultury, tradycji , historii i geografii Polski. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/2323
              - 2023/24*15

Wiek uczniów *

10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zgodnie z rokiem szkolnym w Hesji.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Adnotacja na świadectwie niemieckim o uczeszczaniu na zajęcia HSU.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Schullamt für den Main-Kinzig-Kreis, umowa o pracę .
Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---