Data aktualizacji: 2023-11-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie
- w języku lokalnym *Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Miejscowość *Wilno
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*ul. Rugiagėlių 15

 

 

Kod pocztowy*

LT-11109

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

m. Wilno
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +370 267 15 27Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rastine@krasevskio.vilnius.lm.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Helena Juchniewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Wydział Edukacji Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu Miasta Wilna

(Vilniaus miesto Kultūros, švietimo ir sporto departamento Švietimo skyrius)Rok powstania szkoły.*
1951
Krótki opis szkoły *

Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (lit. Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio Gimnazija) – wileńska szkoła z polskim językiem wykładowym,

mieszcząca się w Nowej Wilejce, wschodniej dzielnicy Wilna, przy ulicy Rugiagėlių (Chabrowej) 15.

Szkoła powstała na bazie utworzonego w 1945 roku w Nowej Wilejce (obecnie dzielnicy Wilna) XXVI Gimnazjum z polskim językiem wykładowym.

Przed II wojną światową w miejscu szkoły znajdowało się Państwowe Gimnazjum im. św. Kazimierza.

Nowy budynek szkoły został wybudowany w 1951 r., później kilkukrotnie rozbudowywany, w tym w 1976 r. o halę sportową. W 1954 r. powołano polską szkołę średnią.

W 1993 r. szkole nadano nowe imię Józefa Ignacego Kraszewskiego.

W 2013 r szkoła uzyskuje tytuł gimnazjum.

Obecnie naukę pobiera 494 uczniów. W szkole jest zatrudnionych 46 osób.

Wszystkie zajęcia odbywają się w języku polskim.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*494

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie 1 września

Zakończenie 26 czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo dojrzałości

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---