Data aktualizacji: 2023-11-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła podstawowa w Podborzu
- w języku lokalnym *Szkola podstawowa w Podborzu
Miejscowość *Podborze
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Ipolito Jundzilo ul. 32

 

 

Kod pocztowy*

LT17201

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Wilnie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 838048146Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pabpagmok@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Halina Molis

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

    Samorząd rejonu Solecznickiego


Rok powstania szkoły.*
1964
Krótki opis szkoły *
Zadaniem szkoły jest nauczanie początkowe i podstawowe. Celem szkoły jest wprowadzenie uczniow w świat wiedzy, dbanie o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjalny, społeczny i fizyczny
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*64

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---