Data aktualizacji: 2024-02-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Punkt nauczania języka polskiego przy Domu Polskim w Samborze
- w języku lokalnym *Пункт навчання польської мови при Польському Домі в Самборі
Miejscowość *Sambor
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Czornowoła 2i

 

 

Kod pocztowy*

81400

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380677768727Faks (z numerem kierunkowym kraju) +380323660643

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tkpzlsambor@interia.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Ziembowicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Ziembowicz Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Samborze

Rok powstania szkoły.*
2023
Krótki opis szkoły *

- popularyzowanie języka i kultury polskiej

- nauczenie młodego pokolenia, dzieci i młodzieży, zwłaszcza polskiego pochodzenia, języka ojczystego

- zapoznanie z historią i kulturą Polski

Siedziba Towarzystwa Kultury Polskiej jest Dom Polski, gdzie mamy dwie salki do nauki języka polskiego


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

W Samborze mieszka około 2000 osób polskiego pochodzenia.

W mieście działa Polska Sobotnia szkoła, ale nie wszystkie dzieci uczęszczają tam na zajęcia, postanowilismy otworzyć Punkty nauczania przy Domu Polskim.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*28

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny od września do końca maja

Zajęcia w poniedziałek i środę od 16.30 do 18.30

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Ponieważ zaczęliśmy dopiero w tym roku, jest to praca społeczna.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---