Data aktualizacji: 2023-11-17

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach rej. solecznicki
- w języku lokalnym *Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija
Miejscowość *Koleśniki
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Szkolna 4

 

 

Kod pocztowy*

LT-17185

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Konsulat Generalny RP w Wilnie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +370 380 48356Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kalesnvm@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Mirena Garackiewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Juliana Markel Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd rejonu solecznickiego, ul. Vilniaus 49, LT17116 Soleczniki

Rok powstania szkoły.*
1945
Krótki opis szkoły *
Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach  jest placówką oświatową, kształcącą dzieci i młodzież od grup przedszkolnych, przygotowawczych do klas maturalnych. Według danych z dnia 1 stycznia 2022 roku naukę pobiera 139 osób, pracuje 30 pracowników pedagogicznych. W gimnazjum działają  młodzieżowe zespóły  pieśni  "Marzenie" i ,,Tęcza", grupa młodzieżowa,,Młodzież dla przyszłosci Wersoki" , sekcja sportowa. 
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20129
              - 2020/21139
              - 2021/22143
              - 2022/23139
              - 2023/24*135

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo dojrzałości


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor Gimnazjum, na podstawie odpowiednich dokumentów.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---