Data aktualizacji: 2023-11-16

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum w Grzegorzewie
- w języku lokalnym *Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija
Miejscowość *Wilno, Grigiszki
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*ul. Kovo 11-osios g. 21

 

 

Kod pocztowy*

LT-27105

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                -    

Wilno
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +370(5) 243 25 55Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): rastine@grigiskiuvidurine.vilnius.lm.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Hanka Grzybowska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Ala Wakar Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła prowadzona przez lokalne władze oświatowe, Wilienskiego samorządu.

Rok powstania szkoły.*
1952
Krótki opis szkoły *

Na fali polskiego odrodzenia narodowego, dzięki inicjatywie pedagogów szkoły i działaczy miejscowego koła Związku Polaków na Litwie w roku 1989 powstała pierwsza polska klasa i  polski zespół taneczny ,,Źródełko”.

Po wielu staraniach społeczności szkolnej oraz życzliwych  przyjaciół Szkoła Średnia w Grzegorzewie w 2015 roku otrzymuje status gimnazjum. Ma też swój sztandar i hymn.  W 2016 r. odbyła się inauguracja, na którą przybyło wielu dostojnych gości oraz  przyjaciół naszej placówki oświatowej.

Tradycje w gimnazjum są pięlegnowane z wielką dbałością.  Nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami  są zaangażowani w poznawanie i pielęgnowanie tradycji naszych przodków.

W ciągu 30 lat gimnazjum nawiązało owocne kontakty z wieloma partnerami z Polski,  którzy są otwarci na potrzeby gimnazjum, dzięki którym uczniowie od nowa poznają kraj naszych przodków-Polskę.

Dzięki zaangażowaniu partnerów i grona pedagogicznego uczniowie zwiedzają Polskę i inne kraje Unii Europejskiej.

W ramach  międzynarodowego programu „ERASMUS+“ oraz projektu „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego“  uczniowie i nauczyciele gimnazjum zdobywają nowe kompetencje  we Włoszech, Portugalii. Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Strasburgu.  Są planowane wyjazdy do Turcji, Węgier, Hiszpanii,  Chorwacji i ponownie do Niemiec. Gimnazjum w 2019 r. otrzymuje tytuł „Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego“

Gimnazjum otwarte jest na współpracę oraz samorealizację. Chętnie bierze udział w projektach edukacyjnych. Dzięki wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Fundacji Genealogia Polaków uczniowie pogłębiają wiedzę z  historii Polski, uczestniczą w warsztatach dziennikarskich na terenie Polski, podziwiają uroki przyrody tego kraju.Dzięki Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska“ co roku są organizowane półkolonie letnie. 

Harcerstwo w gimnazjum w Grzegorzewie zostało zapoczątkowane w 2012 roku. W  Grzegorzewie działa 14 LDH-ek "Zorza" im. Henryka Sienkiewicza. W 2017 roku w powstała gromada zuchów WGZ „Lwy bajecznych dżungli”, którą prowadzi absolwentka gimnazjum.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19
              - 2019/20
              - 2020/21
              - 2021/22
              - 2022/23
              - 2023/24*114

Wiek uczniów *

3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 13-15 16-18 i więcej.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Zajęcia kończą się 17-25 czerwca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego szkoła wydaje dokumenty  poświadczające osiągnięcia edukacyjne, a maturzysta otrzymuje świadectwo  dojrzałości . 

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Według ustaw i zasad ustalonych przez Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu oraz władze lokalne. Zatrudnia dyrektor szkoły. Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---